Prezentace publikace Fuck The System - esej o kontrakultuře

​Po roce 1989 vzniklo mnoho publikací, dokumentů a pořadů o československém undergroundu, avšak žádný z nich netematizoval meritorně otázku kontrakultury (counterculture), která je neodmyslitelně spjata nejen s historií undergroundu, ale i s historií moderny v její snaze vytvářet technokraticky organizovanou společnost jako systém. Studie vychází z výzvy a dobového sloganu FUCK THE SYSTEM, který se stal součástí slovníku kontrakultury.

Utajené liečebné zázemie spolupracovníka Oregona

Vo februári 1988 komunistická rozviedka schválila prípravu a realizáciu aktívneho opatrenia CHAMIS. Cieľ, ktorý sledovala bol podľa slov jeho navrhovateľov z 36. odboru „posilovať vedomie odborno-ekonomickej verejnosti v Kolumbii a Latinskoamerických krajinách, že základné hospodárske problémy Latinskej Ameriky (LA) sú dôsledkom egoistickej, vydieračskej politiky USA a ďalších kapitalistických krajín...

Místo Beatu lidovku. Psychologické operace maďarské rozvědky proti Rádiu Svobodná Evropa.

Pod taktovkou Moskvy se na produkování aktivních opatření podílely všechny rozvědné služby Východního bloku. Při pravidelných společných poradách byly nastavovány cíle a záměry dlouhodobých - línijních aktivních opatření. Jejich realizace byla následně Moskvou kontrolována při separátních jednáních realizovaných alespoň dvakrát ročně.

Nový proud

Jedna z největších dezinformačních operací proti demokratickému exilu byla zahájena v září 1977 a s přestávkami trvala devět let. V komunistické rozvědce měl na starosti dezinformace a aktivní opatření 36. odbor. 

Hádka o Radostný den

Byl krásný a radostný den v totalitním státě, 2. dubna 1981. Generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák otvíral Palác kultury, ve kterém se čtyři dny nato konal XVI. sjezd KSČ. Před novou budovou stála na vysokém granitovém pylonu pětimetrová socha národního umělce Jana Hány (1927–1994) Radostný den. Typické dílo ve stylu normalizačního socialistického realismu...

Stránky