Prezentace publikace Fuck The System - esej o kontrakultuře

​Po roce 1989 vzniklo mnoho publikací, dokumentů a pořadů o československém undergroundu, avšak žádný z nich netematizoval meritorně otázku kontrakultury (counterculture), která je neodmyslitelně spjata nejen s historií undergroundu, ale i s historií moderny v její snaze vytvářet technokraticky organizovanou společnost jako systém. Studie vychází z výzvy a dobového sloganu FUCK THE SYSTEM, který se stal součástí slovníku kontrakultury. Navrací se k „původní“ definici kontrakultury jako „nové senzibility“, zdůrazňuje kontrakulturní důležitost vědění „posvátné přítomnosti“ a klade i kritickou otázku „Co se stalo s kontrakulturou po roce 1989?“. Esej klade důraz na důležitou diferenci mezi kulturou a systémem, respektive vychází z teze, že politika identity ve střední Evropě se tradičně odvozuje od kultury, na rozdíl například od Ruska, kde se klade důraz na identity systémových prvků abstraktního celku.

Panelová diskuze u příležitosti vydání knihy Mirka Vodrážky FUCK THE SYSTEM - esej o kontrakultuře, se konala dne 16. prosince 2021 v Libri prohibiti.

V panelu diskutovali historik Petr Blažek, filosof Václav Němec a autor Mirek Vodrážka.

 

Your browser does not support the video tag.