Přehled dezinformačních a psychologických operací čs. rozvědky ve světě v roce 1965

Podrobnější dokumentace aktivních opatření za jeden rok nabízí archivní dokumenty z 10. prosince 1965 náčelníka 8. odboru I. správy MV mjr. Jiřího Boreckého adresované vedení rozvědky - Stav koordinace práce po linii aktivních opatření (AO) na I. správě MV a příloha Rozbor realizovaných a probíhajících aktivních opatření, schválených v období od 1.ledna do 30. listopadu 1965. Dokument nabízí cenný pohled na dezinformační operace v průbehů jednoho roku (1965). Komunistická rozvědka si cenila výsledky u AO PANAR, PSYCHO, OASA, LUNA, SIGNÁL, RTUŤ. Ve spolupráci se sovětskou KGB realizovala s dobrým výsledkem AO RUFMORDa ve spolupráci s maďarskou rozvědkou AO DJAMILA. Aktivní opatření KARNO se později dostala do síně bojových tradic čs. rozvědky. Dokument potvrzuje, že rozvědka své aktivity realizovala i v samotném Československu s úmyslem aktivně působit na veřejnost v operacích, které byly zaměřeny převážně proti Západnímu Německu. Rovněž z dochovaných svazků tajných spolupracovníků, kteří se podíleli na operacích, lze jednotlivé operace detailněji přiblížit. Například ve Francii agent Pípa kontinuálně spolupracoval na aktivních opatřeních několik let (blíže v našem článku: Falešná politická závět Conrada Adenauera publikovaná agentem StB v Le Canard enchaîné v r. 1963​).


Rozbor realizovaných a probíhajících aktivních opatření, schválených v období od 1.ledna do 30. listopadu 1965

1) Počet a krycí jména aktivních opatření prováděných po liniích jednotlivých odborů:

1. odbor (politická rozvědka – USA, Kanada, Latinská Amerika)

 • schváleno: 6 aktivních opatření
 • realizováno a probíhá 6 aktivních opatření: CLARO, MORA, HUBERT, PANAR, EDA, COCHINO
 • nerealizováno : -

2. odbor (politická rozvědka - SRN, Rakousko, Záp. Berlín)

 • schváleno 10 aktivních opatření
 • realizováno a probíhá 8 aktivních opatření: PSYCHO, FOCH, DIETER ‚MARTIN, OŘECH‚ HERMAN‚ SPOR, PLATZA
 • nerealizováno 2 aktivní opatření: FRIED, MNICHOV 7

3.odbor (politická rozvědka – Anglie, Francie, Itálie, Řecko, Švédsko, Belgie)

 • schváleno -
 • realizováno a probíhá -
 • nerealizováno -

4. odbor (politická rozvědka – Afrika, Ásie)

 • schváleno 24 aktivních opatření
 • realizováno a probíhá 20 aktivních opatření: DIAMANT, ZNERVOSNĚNÍ, KANÁR,GENTLEMAN,OAZA, NÁTLAK, STAVBA,PROGRAM, ZÁSAH,VÝZBROJ, VRÁNA, SJEZD, PINTO, HROZBA, PIVOT, KOLO, BURÁK 3, BRUS, SIGNÁL, MARCELA
 • nerealizováno 4 AO: MACHINACE, IZRA, ROZPOR, MARS

6.odbor (zahraniční kontrarozvědka)

 • schváleno 1 aktivní opatření
 • realizováno a probíhá 1 aktivní opatření DOMOV I
 • nerealizováno

8.odbor (aktivní opatření a dezinformace)

 • schváleno 41 aktivních opatření
 • realizováno a probíhá 37 aktivních opatření: PALEC,RUFMORD, VÝZVA ,UZNÁNÍ, ÚVĚR, PŘESUN, MINA, LUNA, VANDA ,NASA ‚KAMIÓN, GUMAI, PAPÍR, ELISABETH, ALICE MARYLIN, DJAMILA, MAZUT, KOMORA, RTUŤ, SPLIT, STAN, BELA, DOMOV, GARY, KÁVA, WALTER, DOMOV II ,START, TRAVIČ, JUTA, CITRUS, LIBERALISACE, KARNO, SKLAD, ARTHUR, PSYCHO 2
 • nerealizováno 4 aktivní opatření: JARMILA,PARLAMENTARIO‚ SERVICE, MINISTERIO

Celkem od 1.1. - 30.11.1965

 • schváleno 82 aktivních opatření
 • realizováno a probíhá 72 aktivních opatření
 • nerealizováno 10 aktivních opatření

2) Prováděná aktivní opatření, rozdělena podle zemí:

1.odbor

 • Argentina:   3 AO   CLARO, MORA, PANAR
 • Brazílie       2 AO   MORA, PANAR
 • Chile           2 AO   MORA, PANAR
 • Kolumbie    1 AO   PANAR
 • Mexiko        5 AO   CLARO, COCHINO, EDA‚ MORA, PANAR
 • Uruguay     5 AO   CLARO‚ EDA, HUBERT, MORA, PANAR
 • USA           1 AO   PANAR
 • Venezuela  3 AO   EDA, MORA, PANAR

2.odbor

 • ČSSR         5 AO   FOCH, HERMAN, MARTIN, OŘECH, PSYCHO
 • záp.Berlín  1 AO   PLATZA
 • SRN           5 AO   DIETER, FOCH, HERMAN, SPOR, OŘECH
 • Rakousko  1 AO   OŘECH
 • V. Británie  1 AO   SPOR

3. odbor

----------------------

4.odbor

 • Ghana      3 AO   DIAMANT, KANÁR,VÝZBROJ
 • Guinea     4 AO   GENTLEMAN, KOLO‚ SIGNÁL, STAVBA
 • Indie         2 AO   MARCELA, NÁTLAK
 • Indonézie 1 AO   ZNERVOSNĚNÍ
 • Keňa        1 AO   PROGRAM
 • Libanon    1 AO   PINTO
 • Nigérie     4 AO   BURÁK 3, HROZBA, SJEZD, ZÁSAH
 • Sýrie        3 AO   OAZA, PINTO, PIVOT
 • Tanzánie  2 AO   BRUS, VRÁNA

6.odbor

 • SRN   1 AO   DOMOV I
 • USA   1 AO   DOMOV I

8.odbor

 • Alžírsko 1 AO UZNÁNÍ
 • Belgie 1 AO PSYCHO II
 • Brazílie 2 AO KÁVA, MARYLIN
 • ČSSR 15 AO ALICE, ARTHUR, DOMOV, DOMOV II, ELISABETH, MINA, PAPÍR, PŘESUN, PSYCHO II, RUFMORD, RTUŤ, SPLIT, VÝZVA, WALTER, WANDA
 • Francie 5 AO LIBERALISACE, PSYCHO II, SKLAD, START, ÚVĚR
 • Ghana 4 AO DJAMILA, GARY, START, TRAVIČ
 • Guinea 1 AO START
 • Indie 4 AO JUTA, MINA, STAN, START
 • Indonézie 3 AO KARNO, LUNA, UZNÁNÍ
 • Irak 1 AO UZNÁNÍ
 • Japonsko 1 AO START
 • Keňa 1 AO START
 • Libanon 3 AO CITRUS, START, UZNÁNÍ
 • Maroko 1 AO UZNÁNÍ
 • Mexiko 1 AO START
 • SRN 6 AO ARTHUR, GUMA I, MAZUT, NASA, PALEC, UZNÁNÍ
 • Rakousko 1 AO ARTHUR
 • Řecko 2 AO KAMION, KOMORA
 • Sýrie 4 AO BELA, DJAMILA, START, UZNÁNÍ
 • Švédsko 1 AO PALEC
 • Tanzánie 1 AO START
 • Uruguay 1 AO START
 • USA 1 AO MARYLIN
 • V. Británie 2 AO GUMA 1, SKLAD
 • 3.) Způsoby provádění aktivních opatření

 • interpelace v parlamentě
 • publikace článků
 • publikace dokumentů
 • protestní telegramy
 • protestní petice
 • komentáře v rozhlase
 • napodobenina bulletinu USIS
 • komentáře v tisku
 • projev v parlamentě
 • vydání zatykače
 • vydání knihy
 • letáky
 • napodobenina dopisu
 • besedy
 • protestní shromáždění
 • konference
 • veřejné schůze
 • tvoření oddílů na obranu Panamy
 • popisování místních bankovek
 • demonstrace
 • předání informací
 • předání dezinformací
 • dopis čtenáře
 • šeptanda v diplomatických kruzích
 • projev ve vládě
 • kampaň v tisku
 • rozprava v parlamentě
 • plakáty
 • vytištění nálepek
 • dopisy solidarity vládním činitelům
 • resoluce na kongresu
 • projevy na schůzích
 • výstava fotografií
 • oficiální předání dokumentů
 • tisková konference
 • prohlášení ČTK
 • výhružný dopis
 • nóta brazilského MZV (fals)
 • prohlášení politických stran
 • televizní film
 • oficiální intervence velvyslance
 • zahraniční vysílání čs. rozhlasu
 • agenturní intervence
 • interpelace na kongresu

Použitá zpravodajská síť (krycí jméno):

 • Argentina - 1 - NACIR
 • Brazílie - 2 - LEITE, ROCHA
 • ČSSR - 7 - KOSEK, KOCÍKOVÁ, BERTHOLD, LUKÁŠ, HALKEN, KAREL, PETR
 • Francie - 2 - PÍPA, SAMOTÁŘ
 • Ghana - 5 - KOPTA, POLDA, BACIL OGDEN, BASNER
 • Guinea - 2 - SEKRETÁŘ, KAMANO
 • Chile - 2 - TALIO, TUFO
 • Indie - 4 - LACO, MOGUL, SAMIR, DOVOLIL
 • Indonézie - 6 - SUEHARDI, PAVKA , BOBEK, LITERÁT, GOTMAN, ANHAR
 • Irak - 1 - KOMÍNEK
 • Keňa - 1 - ODONGO
 • Libanon - 5 - GAJDOŠ, CHVAL, KLIKAR, FAKHR, FAGHARA
 • Maroko - 3 - KLADINA, KLAPAL, KAFA
 • Mexiko - 6 - ARMAS, ALONSO, ALBA, ADAM, BABIO, CID
 • Nigérie - 5 - SOSNA, LIŠÁK, OYERO, KOLAGBODI, AMAY
 • SRN - 3 - MARYNA, SCHEDIVY, GRADEL
 • Rakousko - 1 - HACKE
 • Řecko - 2 - KÁRNÍK, LUCIUS
 • Sýrie - 4 - MIRAKL, KOLKA, GAMA, KHEIR
 • Uruguay - 2 - RIOS, RAJKA
 • Venezuela - 1 - GOLF
 • záp.Berlín - 1 - MAY

CELKEM: 66

5) Finanční náklady

 • 6 501, - US$
 • 252,- Lstg
 • 670,- Leg
 • 2.914,- Kčs
 • 1,204.000,- indon. Rupíí
 • 1.287,- pol. zl.

6) Použití techniky

Technika použita u 9 aktivních opatření :

 • PANAR
 • COCHINO
 • DOMOV I
 • RUFMORD
 • UZNÁNÍ
 • NASA
 • DJAMILA
 • RTUŤ
 • BELA

7) Počet pracovínků, kteří se podíleli na přípravě a realizaci aktivních opatření:

v ČSSR - v zahraničí:

 • 1. odbor - 5 - 9
 • 2. odbor - 9 - 6
 • 3. odbor - x - 5
 • 4. odbor - 10 - 21
 • 6. odbor - x - x
 • 8. odbor - 12 - x
 • 9. odbor - 2 - x

Celkem: 38 (ČSSR) - 41 (zahr.)

8) Použité dokumenty:

Dokumenty použity celkem u 21 aktivních opatření a to

po linii:

 • 1. odboru 1 AO
 • 2. odboru 6 AO
 • 3. odboru -
 • 4. odboru 1 AO
 • 6. odboru -
 • 8. odboru 13 AO

9) Zaměření aktivních opatření:

Proti:

 • USA - 24 AO
 • SRN - 25 AO
 • V. Británii  - 6 AO
 • Francii - 5 AO
 • ostat. zemím - 8 AO
 • čs.emigraci - 3 AO

Na podporu :

 • ČSSR a zemí soc. tábora - 13 AO

Zdroj: ABS, f. ISF 0003


Připravil: Peter Rendek