Já, níže podepsaný Wałęsa Lech...

Závazek ke spolupráci

Petr Blažek

Polský Ústav národní paměti poskytl 22. února 2016 přesně v poledne prvním zájemcům o studium svazek komunistické Bezpečnostní služby (SB) vedený k Lechu Wałęsovi z období, kdy byl v letech 19701976 registrován jako tajný spolupracovník s krycím jménem „Bolek“.

Svazek byl před týdnem zabaven prokurátorem Ústavu národní paměti (IPN) v místě bydliště někdejšího ministra vnitra PLR Czesława Kiszczaka, jehož vdova chtěla tyto dokumenty prodat. Obsahuje přes 800 stran dokumentace, včetně vlastnoručně podepsaného závazku, hlášení jiných spolupracovníků kontrolujících toto agenta, vyhodnocení spolupráce, podepsaných směnek a přehledů vyplacených odměn (celkem měl obdržet tento tajný spolupracovník 13 100 zlotých). Lech Wałęsa v této souvislosti poprvé přiznal, že závazek podepsal, přišel však s vysvětlením, že tak chtěl pomoci příslušníkovi tajné policie, sympatizujícímu se stávkujícími, který se dostal do finančních problémů. Ostatní dokumenty označil za zfalšované. Dokumenty jsou uložené ve varšavském archivu IPN, mají signatury IPN BU 3333/1, t. 1 i 2, IPN BU 3333/2, IPN BU 3333/3. 

Gdańsk 21 XII 1970

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany Wałęsa Lech syn Bolesława i Feliksy urodzony 1943 w Popowie pow. Lipno zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy treść przeprowadzonych ze mną rozmów z pracownikami służb bezpieczeństwa.

Jednocześnie zobowiązuję się współpracować ze służbą bezpieczeństwa w wykrywaniu i zwalczaniu wrogów PRL. Informację będę przekazywać na piśmie i będą one polegały na prawdzie.

Fakt współpracy ze służbą bezpieczeństwa zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy i nie ujawniać jej nawet przed rodziną.

Przekazywane informacje będę podpisywał psełdonimem [!] "Bolek".

Lech Wałęsa
Bolek

 

Gdaňsk 21. XII. 1970

Závazek

Já, níže podepsaný Wałęsa Lech, syn Bolesława a Feliksy, narozený 1943 v Popowě poblíž Lipna se zavazuji zachovat v přísné tajnosti obsah rozhovorů prováděných se mnou pracovníky bezpečnostní služby.

Současně se zavazuji, že budu spolupracovat s bezpečnostní službou při odhalování a potlačení nepřátel PLR. Informace budu předávat písemně a budou založené na pravdě.

Fakt spolupráce s bezpečnostní službou se zavazuji zachovat v přísné tajnosti a neodhalit jej dokonce před rodinou.

Předávané informace budu podepisovat pseudonymem „Bolek“.

Lech Wałęsa
Bolek

(Zdroj: IPN)

Aktualizace (1. březen 2016)

Kompletní kopii svazku tajného spolupracovníka, vedeného v letech 1970–1976 Bezpečnostní službou k Lechu Wałęsovi pod krycím názvem „Bolek“, dnes publikoval na své webové stránce deník Warszawska Gazeta. Elektronickou kopii uvedeného svazku zde publikujeme pro badatele ke stažení ve formátu PDF (archivní odkazy IPN jsou uvedeny výše):