Pohotovostní pluk VB ČSR v dokumentech

Obr. Pohotovostní pluk VB ČSR na Národní třídě (17.11.1989)

Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR pro mimořádné situace byly ad hoc zřizované dočasné pohotovostní jednotky z různých součástí MV. Již dne 2. září 1968 byla Rozkazem ministra vnitra č.52/1968 zřízená pohotovostní jednotka Městké správy VB Praha z řad příslušníků štábních útvarů a útvarů služeb MV v počtu 100 osob. Jednotka byla určena k plnění bezpečnostních úkolů při ochraně veřejného pořádku, zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku, atp. Tento útvar byl po deseti dnech RMV č. 57/1968 zrušen. Rozkazem ministra vnitra č.3/1969 byla zřízena pohotovostní jednotka z příslušníků štábních útvarů, centrály MV a správy pasů a víz, která by v krajném přpadě byla nasazena k zabezpečení klidu a pořádku.

Ovšem až protirežimní demonstrace v roce 1969 přinutily komunistickou stranu zřídit zcela nový útvar Veřejné bezpečnosti. Ten zahájil svou činnost k 1. září 1970 jako Pohotovostní pluk VB ČSR (na Slovensku existoval obdobný Pohotovostní útvar VB SSR). Pluk byl zrušen usnesením vlády ČSR č. 3 ze dne 10. ledna 1990.

Organizační struktura k 17.11.1989

kliknutím na obrázek se zobrazí další informace

Velitelé PP VB ČSR:

  • 01.12.1969 - 30.11.1971 - pplk. Jaroslav Veishaipl (náčelník štábu pohotovostního útvaru VB)
  • 01.12.1971 - 01.07.1977 - plk. Jaroslav Veishaipl
  • 01.07.1977 - 03.10.1977 - plk. Jan Kovařík (dočasně pověřen; I. zástupce VPP a náčelník štábu PP VB ČSR)
  • 03.10.1977 - 20.03.1981 - plk. Miroslav Tůma
  • 20.03.1981 - 31.12.1983 - plk. Jan Kovařík (dočasně pověřen)
  • 01.03.1984 - 10.01.1990 - pplk. JUDr. Břetislav Zdráhala

Dokumenty:

Kádrový rozkaz velitele PP VB ČSR č.139/1988 - Vyslání frekventantů I. praporu k výkonu praxe ke Správě SNB hl.m. Prahy a Stredočeského krajě od 1.9.1988 do 8.2.1989, (PDF, 3 MB)

Literatura a další zdroje: