Maďarská revoluce 1956 v dokumentech MV a ve vysílání Rádia Svobodná Evropa

Maďarské povstání ze října 1956 bylo společně s polskými událostmi jedním z nejvýznamnějších pokusů zbavit se komunistické nadvlády nastolené po skončení druhé světové války v rámci sovětizace střední Evropy. Demonstrace v Budapešti, které přešly až v ozbrojený odpor proti sovětské okupaci, byly výzvou pro změnu politiky demokratického Západu vůči SSSR. Paralelní průběh konfliktu v Egyptě však zhatil veškeré naděje na demokratizaci a uvolnění střední Evropy ze sovětského područí.

Prezentovaná edice rozhlasového vysílání Svobodné Evropy (ve dnech od 20. října do 30. listopadu 1956), v podobě zachycované československými odposlechovými orgány, velmi zajímavým a přesvědčivým způsobem – v podstatě den po dni – charakterizuje bezprostřední vývoj americké politiky a propagandy vůči událostem v Maďarsku.

Optimistický začátek povstání ovlivněný morální podporou Západu vyústil až v krvavou obnovu komunistické moci za nasazení sovětských divizí a zbytků maďarských mocenských složek, což na straně povstalců vyústilo až ve 3000 mrtvých a nakonec i dvou set tisícovou vlnu emigrantů. I přes toto tragické vyvrcholení se maďarské události 1956 staly vzorem pro ostatní státy sovětského bloku toužící po svobodě a demokracii.

Pavel Žáček, Radek Schovánek

Ilustrační foto - obálka časopisu Time, 7. leden 1957

Dokumenty MV

 Dne 13. listopadu 1956

Vážený soudruhu ministře!

Dnes večer jsme obdrželi z Budapešti následující zprávu:

Pro styk s námi byl z maďarské strany za budoucí státní bezpečnost určen pplk. Marov. Státní bezpečnost bude budována s menším aparátem a bude dobře zakonspirována.

Soudruzi prosí, aby s nimi byl z naší strany udržován styk. Budou potřebovat pomoc zejména morální, technickou a operativní. Své potřeby budou konkretizovat a pak nám je předloží. Podle vyjádření náměstků ministra začínají prakticky z ničeho. Zachránilo se asi 80 % příslušníků, kteří budou z velké části nasazeni jako důstojníci u vnitřního vojska.

Situace je stále vážná. Mezi lidmi je nepředstavitelné množství zbraní, které zakopávají nebo jinak ukrývají. Mimo malých skupin po 20 až 30 lidech, existují dvě velké skupiny. Skupina vedena bývalým řidičem Nagyho čítá asi 1 000 osob, druhou vede náčelník štábu býv. Nagyho vlády generál Király, je vojensky organisovaná a má asi 1 300 osob. Menší skupina se zabývá spíše drancováním a terorizováním obyvatelstva. Obě skupiny se stahují do pohoří Buk k naší hranici. Podle maďarských soudruhů se dá očekávat, že bandité budou odhazovat zbraně a přebíhat k nám jako uprchlíci.

Železničáři dále stávkují a mají tyto požadavky:

  1. Nagyho do vlády,
  2. odchod sovětských jednotek,
  3. zvýšení mezd

V Budapešti je poměrně klid. Poslední boje byly v Čepelu, kde povstalci sestřelili letadlo sovětského červeného kříže s raněnými.

Náčelník I. správy MV:

plk. Miller


Vysílání Rádia Svobodná Evropa k událostem v Maďarsku 1956

Zdroj: Národní archiv

(Kvalita PDF dokumentů je různá z důvodu ručního nafocení předloh v badatelně Národního archivu. Samoobslužní skenovací služby pro badatele nejsou doposud v NA zavedeny.)

Říjen 1956

Listopad 1956