Aktívne opatrenie KOT

Dňa 4. novembra 1987 bol na → 36. odbor (odbor aktívnych a vplyvových opatrení) I. správy FMV - čs. rozviedky podaný námet na aktívne opatrenie s krycím názvom „KOT“. Navrhovateľom bol kpt. JUDr. Jiří Pyšný „Sabina“ (OEČ 186843), starší referent → oblastného odboru Správy SNB Hradec Králové (teritoriálny útvar rozviedky na území ČSSR). 

Cieľom aktívneho opatrenia bolo prispieť ku kompromitácii foriem a metód podvratnej činnosti špeciálnych služieb USA, konkrétne Ústrednej spravodajskej služby (CIA), v rámci ktorých bol podľa poznatkov komunistickej rozviedky zneužívaný štátny aparát Rakúska v prospech USA. Toto aktívne opatrenie malo navyše prispieť k posilneniu kritiky zo strany rakúskej verejnosti voči polícii v Rakúsku a vzbudiť dojem, že rakúska polícia kryje podvratnú činnosť CIA. [1]

V plánovanej akcii sa počítalo s využitím informácií o cestách rakúskeho štátneho príslušníka Petra Kottika, nar. 1942 vo Viedni. Kottik bol vdovec zamestnaný v oblasti výpočtovej techniky na viedenskej Technickej Univerzite. Kottik navštevoval v Československu príbuzných zo strany zomrelej manželky Evy, rod. Horákovej. Československo navštevoval veľmi často, priemerne jedenkrát za dva mesiace a vždy v spoločnosti svojej družky Rakúšanky Christy Zuberbuhler. Jeho deti Peter a Eva trávili v Československu u starej mamy každoročne prázdniny. Kottik chodil do ČSSR vždy na krátky čas, obvykle len na víkend. Rozviedka vedela, že sa v Československu zásadne neprihlasuje na pobyt. Prostredníctvom agentúrnej siete čs. rozviedka vedela, že rakúska vojenská spravodajská služba HNaA (Heeresnachrichtenamt) rozpracováva a získava na spoluprácu dôstojníkov a poddôstojníkov v zálohe (mal to byť aj Kottikov prípad), ktorí majú príbuzenské väzby na socialistické krajiny, vrátane ČSSR. Podľa čs. rozviedky Kottik údajne prešiel spravodajským kurzom HNaA a mal byť využívaný proti ČSSR. V priebehu aktívneho opatrenia boli vypracované dva falošné listy, ktoré boli zaslané adresátom v Rakúsku, s cieľom vyvolať dojem, že rakúska polícia kryje podvratnú činnosť americkej CIA.[2]

Kvalifikovaný preklad falsodopisov zaistila → centrála rozviedky. V prvej fáze bol na adresu policajného riaditeľstva vo Viedni odoslaný z územia Rakúska falošný anonymný list s cieľom vyvolať dojem, že pisateľ dôverne pozná Petra Kottika, ktorý sa mu niekoľko krát údajne pochválil, že je spolupracovníkom rakúskej vojenskej tajnej služby, že má americké doláre a že pre ňu plní rôzne úlohy atď. Navyše uviedol, že okrem toho priamo pracuje pre CIA. Získava informácie špeciálne o osobách s rakúskym občianstvom židovského pôvodu o ktorých majú Američania záujem. Informácie, ktoré získal odovzdáva priamo pracovníkom CIA, s ktorými je v pravidelnom styku. Anonymný autor listu upozorňuje, že Kottik bez vedomia rakúskych úradov odovzdáva informácie Američanom a je potrebné skoncovať s jeho zradcovskou činnosťou, ktorá je namierená proti svojej vlasti a obyvateľom. S ospravedlnením, že pisateľ sa nepodpisuje, pretože sa bojí pomsty Kottika a jeho priateľov. Celé ukončené podpisom „Priateľ“. [3]

V druhej fáze boli odoslané falošné listy z územia Rakúska pod hlavičkou „Gesellschaft für Direkte Demokratie“ (Spoločnosť pre priamu demokraciu) a podobných organizácií predstaviteľom rakúskych médií a židovským organizáciám s podpisom predstaviteľa vybranej organizácie. Uvádzalo sa v nich, že z dôveryhodných policajných zdrojov mali informmáciu, že policajným riaditeľstvom prebieha prešetrovanie prípadu Petra Kottika, ktorý je agentom vojenskej rakúskej spravodajskej služby, ale pracuje aj pre CIA, pričom za peniaze získava informácie o židovských občanoch. Rakúska vojenská spravodajská služba je zneužívaná proti rakúskym občanom židovského pôvodu. Ide o hrubé zneužívanie rakúskeho štátneho aparátu a porušovanie štátnej suverenity. Odosielateľ žiada zverejnenie prípadu a verejnú odpoveď na škandálne praktiky tajnej služby USA, apeloval na národnú hrdosť rakúskych predstaviteľov, ktorí dovolia zasahovať cudzincom do vnútorných záležitostí Rakúska a porušovať občianske práva rakúskych občanov.

Aktívne opatrenie bolo realizované rezidentúrou čs. rozviedky vo Viedni. Listy museli byť samozrejme v perfektnej nemčine (bola tomu podriadené aj formulácie poukazujúce na miestne odlišnosti) a nemohli byť nijakým spôsobom spojiteľné s Československom. [4]

Autor: Lubomír Morbacher

[2]Tamže.

[3]ABS, I.správa SNB, reg. č. 90051.

[4]Tamže.