Aktivní opatření AIDS - příprava operace čs. rozvědky proti USA s cílem ovlivnit řeckou veřejnost proti americkým vojenským základnám v Řecku

Dne 9. prosince 1983 byl založen čs. rozvědkou (→ I. správa FMV) operativní svazek pod registračním číslem 90071 se zaměřením na teritorium Řecka, do kterého postupně přibývaly realizovaná aktivní a vlivová opatření prováděná rezidenturou I. správy v Aténách. Obsahoval i velmi komplexní a ilustrativní návrhy, resp. vzory aktivních opatření pokud jde o obsah a formu. Jeden z těchto návrhů s krycím názvem "AIDS" měl širší podklad v již uskutečněných dezinformacích ze strany KGB.1

Desátého prosince 1985 byl příslušníkem → 42. odboru (odbor západní Evropy a NATO) čs. rozvědky vytvořen námět na aktivní opatření pro → 36. odbor (odbor aktivních a vlivových opatření). Autorem byl npor. Jan Malásek „Bezruč“, starší referent 42. odboru. Krycí název akce zněl "AIDS". Objektem zájmu byly americké vojenské základny v Řecku. Cílem aktivního opatření mělo být prohloubení odporu řeckého obyvatelstva vůči existenci amerických vojenských základen v Řecku a přítomnosti amerických vojáků s důrazem na místa, kde se nacházejí hlavní americké základny (Atény, Heraklion, Souda Bay na Krétě, Nea Makri, Preveza). Jako druh podkladových materiálů navrhl Malásek informace rezidentury čs. rozvědky v Nikósii vycházející z poznatků, že americký ministr obrany Caspar Weinberger vydal příkaz k provádění lékařských prohlídek mezi vojáky na amerických základnách v zahraničí. Tyto prohlídky byly zaměřeny na odhalování onemocnění AIDS. Mělo jít o rozšiřovaní falešných zpráv, že základny jsou primárním ohniskem šíření nemoci v Řecku.

Příprava akce vycházela ze zhotovení písemného podkladového materiálu, který pocházel z údajné utajené zprávy. Její obsah spočíval ve spekulaci, že výskyt této choroby byl a je odhalován v USA, odkud se šíří do západní Evropy a ostatních částí světa. Nařízení k realizaci zdravotních prohlídek mělo být vedle přiznání výskytu AIDS v americké armádě i potvrzením existence narkomanie v řadách amerických vojáků, protože u narkomanů byl výskyt této choroby zvýšený. Americké základny měly být ohniskem šíření této nevyléčitelné choroby v Řecku. Výzkum způsobu léčby této choroby byl zatím nejdále v USA. Námět aktivního opatření pracoval s podsouváním hypotézy, že pokud bude nalezen prostředek proti nemoci AIDS, výroba bude uzurpovaná americkými koncerny, které je budou draze prodávat a Řecko tak bude nuceno vynakládat obrovské finančné prostředky na úkor země, která vlastně nákazu a její rozšíření způsobila. 2

Obr. Titulní stránka námětu AO AIDS I. správy FMV, ze dne 10. prosince 1985. Zdroj: ABS

Výsledkem mělo být přesvědčení laické i odborné veřejnosti, že přítomnost Američanů v Řecku je nežádoucí jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska sociálního.

Způsob provedení aktivního opatření měl být ve formě rozšiřování letáků ve výše uvedených oblastech. Kromě toho mělo být samostatně zajištěno, aby se leták dostal do rukou místních sdělovacích prostředků, správních orgánů a řeckého mírového hnutí. Bylo možné použít i formu dopisu do redakcí místních sdělovacích prostředků do rubrik "Listy čtenářů". Možná byla i kombinace obou forem v tom smyslu, že v první fázi bude rozšířen leták se stručnějším obsahem a v druhé fázi bude za použití skutečného nebo fiktivního zdroje, jako odezva obyvatelstva, poslán list do redakcí sdělovacích prostředků. Tuto fázi bylo možné roztáhnout do delšího časového období, příp. opakovat. Tím vytvářet dojem tlaku veřejného mínění a přimět tak sdělovací prostředky k reakci.3

V případě použití letáků a za dodržení zásad konspirace měly být rizikové okolnosti (nebezpečí prozrazení) pro čs. rozvědku minimální. V případě použití reálné osoby jako autora listů pro tisk, by během realizace obou fází nemělo představovat nebezpečí, šlo by o reakci na již rozšířený názor.

Kontrola výsledku celé akce byla naplánována prostřednictvím zpráv a stanovisek k letáku v místních sdělovacích prostředcích. V případě publikování listu čtenáře bylo možné očekávat, že redakce zveřejní svá stanoviska, popřípadě můžou publikovat další ohlasy obyvatelstva.

S využitím vhodných agenturních zdrojů, tedy spolupracovníků, bylo možné sledovat i reakce na využití zprávy jako protiamerického argumentu v mírovém hnutí.

Pokud šlo o konzultace a spolupráci v rámci čs. rozvědky s ohledem na nutnost zpracování textu v řečtině, bylo plánováno využít eventuálně zdroje a možnosti 36. odboru (odbor aktivních a ovlivňujících opatření) rozvědky v Československu. S rezidenturami v Aténách a Nikósii byla naplánována spolupráce i v přípravě originálního papírového materiálu pro přípravu písemností.

Finanční náklady činily pouze výdaje na zakoupení papíru, poštovné a eventuálně operativně výdaje v souvislosti s realizací.

Při dalším rozvoji a realizaci akce "AIDS" bylo vyhodnoceno, že je možné prostřednictvím styku s krycím jménem "Gonone" iniciovat výzvu řeckých lékařů, případně jiných zájmových a společenských organizací, která by byla určena USA. Obsahem by byl požadavek na postoupení části rozpočtu na vojenské výdaje ve prospěch výzkumu účinné obranné látky k léčbě AIDS. Dále měla být v rámci předběžného získání adresářů a seznamů organizací věnována zvýšená pozornost jednotlivcům a skupinám, včetně významných osob inklinujících k homosexualitě.4

Autor: Lubomír Morbacher


1 ABS, I. správa SNB, reg. č. 90071.

2 Tamže.

3 ABS, I. správa SNB, reg. č. 90071.

4 Tamže.