Vyhledávač ibadatelna dočasně omezen

Dne 2. listopadu 2017 Archiv bezpečnostních složek (ABS) ztížil českým občanům i zahraničním zájemcům přístup ke svazkové a spisové agendě bývalých komunistických bezpečnostních složek (prostřednictvím řešení reCaptcha), přestože byl před deseti lety společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zřízen k pravému opaku. Uživatelům nepřináší nic pozitivního a je nesmyslné.

ABS se tak jednoznačně vyčleňuje z řad paměťových institucí v České republice i v zahraničí, které všechny postupně rozšiřují a zkvalitňují své veřejné služby. 

Od roku 2008 až dosud fungoval vyhledavač ABS bez problémů v intencích zákona a nikoho ani nenapadlo vytvářet vůči badatelům jakékoliv obstrukce. V současné době, shodou okolností krátce před volbou nové Rady ÚSTR se však vedení obou institucí rozhodlo potřeby veřejnosti ignorovat. Věříme, že i tento jejich přístup bude koncem roku zohledněn.

Nepochopitelné technické řešení ABS omezilo dočasně i náš vyhledavač. Přesto naše služby, kterými suplujeme nečinnost ÚSTR i ABS, v dohledném době obnovíme v plném rozsahu.