Milada Horáková a Mezinárodní den žen

Petr Blažek

Před sedmdesáti lety, dne 8. března 1946, se také slavil Mezinárodní den žen. Prezident Edvard Beneš  tehdy udělil Československý válečný kříž 1939 jedné z představitelek ženského hnutí, bývalé politické vězeňkyni a poslankyni JUDr. Miladě Horákové „v uznání bojových zásluh, které získal (sic!) v boji za osvobození Republiky Československé z nepřátelského obsazení“.

Osvědčení podepsal tehdejší ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda. O necelé dva roky později napomáhal komunistům při nastolení totalitního režimu a při masivních čistkách v armádě. V dubnu 1950 byl odvolán z funkce ministra národní obrany. V listopadu 1952 byl Svoboda zatčen, následující měsíc však byl patrně na pokyn Moskvy propuštěn a krátce poté penzionován. V roce 1968 se stal československým prezidentem a byl následně po srpnové okupaci jedním ze spolutvůrců „normalizace“. V roce 1975 byl na základě zvláštního zákona odvolán, když se odmítal vzdát funkce. Byl tehdy již těžce nemocný a měl za sebou několik mozkových příhod.  Prezident Edvard Beneš po váhání souhlasil v únoru 1948 s navrženou variantou rekonstrukce československé vlády podle návrhu komunistů a měl tak zásadní podíl na to, že je dodnes komunisty vykládán „vítězný“ únor jako ústavně konformní změna, ačkoliv se jednalo o mocenský převrat s násilnými prvky. Na prezidentskou funkci Beneš rezignoval v červnu 1948, když odmítl podepsat novou ústavu podle sovětského vzoru. V září 1948 zemřel, jeho pohřeb se stal na dlouho dobu poslední velkou veřejnou manifestací odporu proti komunistickému režimu. Milada Horáková rezignovala na poslanecký mandát v březnu 1948, ve stejný den, kdy byl nalezen mrtev ministr zahraničí Jan Masaryk. V září 1949 byla zatčena a po několika měsících vyšetřování byla odsouzena k trestu smrti a popravena (společně s Janem Buchalem, Závišem Kalandrou a Oldřichem Peclem). V roce 1968 byl tento ostudný rozsudek zrušen. Poté bylo opět zrušeno jeho zrušení. Teprve v roce 1990 byla Milada Horáková rehabilitována. V roce 1998 byl originál osvědčení o udělení Československého válečného kříže předán ministerstvem vnitra (zabaven byl v roce 1949 při domovní přehlídce) Janě Kánské, dceři Milady Horákové. Ve vyšetřovacím spise je dochována kopie.

Osvědčení o udělení Československého válečného kříže Miladě Horákové, 8. 3. 1946 (Zdroj: ABS, f. V-MV, arch. č. V-6301, operativní podsvazek 120).

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (nar. 1973) – český historik a publicista. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů, zástupce ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů.