Editorial (1/2015)

Minulost je před námi

Webový portál Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Koncipován je jako historický popularizační čtvrtletník věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím. Elektronické periodikum, které řídí redakční rada, bude především přinášet publicisticky laděné články, eseje, komentáře, rozhovory a polemiky. Publikační prostor zde najdou ale také kratší odborné texty, ať již ve formě studií, edic dokumentů či recenzí. Webový portál má ambici využívat rovněž audiovizuálních možností internetu, čtenáři zde například naleznou reprodukce výtvarných děl, dobové fotografie nebo videozáznamy z veřejných akcí CDTR (v tomto čísle je to záznam z diskuse o zrušení Státní bezpečnosti na počátku roku 1990, která se v únoru letošního roku uskutečnila v knihovně Libri prohibiti). Webový portál bude sice obměňován se čtvrtletní periodicitou, ale texty k aktuálním otázkám zde najdou své místo průběžně.

V prvním čísle webového čtrtletníku najdete rozhovor s ředitelem IPN Łukasem Kamińským, který při příležitosti 15. výročí vzniku této největší paměťové organizace v Evropě pořídil historik Petr Blažek. O doposud zcela neznámé události z konce osmdesátých let 20. století napsal článek Peter Rendek. Na základě dobových fotografií a archivních pramenů zrekonstruoval dopad sovětského armádního dronu na mateřskou školku v Praze. Tři zajímavé texty pro Minulost.cz napsal švýcarsko-český historik Adrian Portmann. V prvním se zabývá otázkami spojenými s koncem druhé světové války a postupným nastolením nového totalitního režimu. Další dva jeho texty se pak dotýkají činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, které se podle jeho názoru dostaly do hluboké krize a jejichž výsledky neodpovídají slibům, které nová vedení těchto institucí slibovala. David Svoboda napsal zamyšlení nad novými dekomunizačními zákony na Ukrajině. Badatel Radek Schovánek připravil malou edici dokumentů k 40. výročí atentátu na vydavatele exilového časopisu Listy Jiřího Pelikána. Miroslav Vodrážka napsal text, ve kterém polemicky komentuje anketu o roli undergroundu (vyšla v časopisu Paměť a dějiny) v semdesátých a osmdesátých letech. Na tomto webovém portálu najdete také jeho otevřený dopis vedení ÚSTR, ve kterém se kriticky vymezuje proti přístupu Aleny Markové (nové vedoucí oddělení dějin 1945–1989 v této instituci) k vědeckému bádání. Archivářka a historička Zlatuše Kukánová přispěla studií o likvidaci a obnově československé diplomacie v letech 1939–1945. Publikujeme zde rovněž podání občanského sdružení Post bellum k Ústavnímu soudu ČR proti účelovým změnám archivního zákona, které jsme se touto formou rozhodli podpořit. V prvním čísle najdete i další články. Kompletní seznam příspěvků je dostupný v archivu (červen 2015).

Přejeme všem čtenářům příjemné chvíle při návštěvě portálu o naší společné minulosti, která je jen zdánlivě za námi.

Ivana Koutská, předsedkyně redakční rady Minulost.cz (červen 2015)