Charta 77 byla zveřejněna před 40 lety (ČT)

Uplynulo přesně čtyřicet let od zveřejnění Charty 77. Dokument vyzýval k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které komunistický režim sice ratifikoval, ale nedodržoval. Do listopadu 1989 Chartu 77 podepsalo 1900 lidí.

Samotný sběr podpisů pod Chartu mělo na starosti jen několik lidí. „Dali každému signatáři ten text přečíst a on napsal na samostatnou kartičku: Souhlasím s prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977,“ vysvětlil badatel Centra pro dokumentaci totalitních režimů Radek Schovánek.

Více v reportáži ČT (30.12.2016)